KARIŞIM HAZIRLAMA

Ürün kalitesini belirleyen en önemli etmenlerin başında, kauçuk karışımının kalitesi gelmektedir. Kauçuk karışım reçeteleri Dorukmak bünyesinde müşteri şartnamaleri baz alınarak tasarlanmaktadır.

Otomatik tartım sistemleriyle tartılan reçete bileşenleri, otomatik dozajlama sistemi ile kapalı karıştırıcılara aktarılarak karışım gerçekleştirilmektedir. Müşteri şartnameleri doğrultusunda hazırlanmış karşımlar üretime gönderilmeden önce %100 laboratuvar testleriyle onaylanmaktadır. Her bir karışım için tüm gerizlenebilirlik aşamaları istasyonlardaki barkodlu sistemlerle yönetilmektedir. Süreç KPI takipleri MES yazılımı üzerinden yapılmaktadır.

Ürün kalitesini belirleyen en önemli etmenlerin başında, kauçuk karışımının kalitesi gelmektedir. Kauçuk karışım reçeteleri Dorukmak bünyesinde müşteri şartnameleri baz alınarak tasarlanmaktadır.

Otomatik tartım sistemleriyle tartılan reçete bileşenleri, otomatik dozajlama sistemi ile kapalı karıştırıcılara aktarılarak karışım gerçekleştirilmektedir. Müşteri şartnameleri doğrultusunda hazırlanmış karşımlar üretime gönderilmeden önce %100 laboratuvar testleriyle onaylanmaktadır. Her bir karışım için tüm gerizlenebilirlik aşamaları istasyonlardaki barkodlu sistemlerle yönetilmektedir. Süreç KPI takipleri MES yazılımı üzerinden yapılmaktadır.

slot gacor