ÇEVRE POLİTİKASI

DORUKMAK tüm üretim ve hizmet faaliyetlerini: Yasalar, müşteri gereklilikleri, Ulusal ve Uluslararası Standartlar doğrultusunda belirlemiş olduğu Kalite ve Çevre Hedeflerine uyumlu bir şekilde çevre performansını sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi hedefler.

Çevre ile ilgili ana hedeflerimiz:

  • İlgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğu sağlayarak Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek.
  • Tüm faaliyetlerde doğal kaynak kullanımını optimize ederek doğal kaynak kullanımını azaltmak.
  • Potansiyel çevre kirletme risklerimizi azaltmak ve kontrol altında olmasını sağlamak.
  • Üretim süreci ve ürünlerimizde yeni veya geliştirilmiş; ekonomik açıdan da  uygun  çevre ile uyumlu teknolojileri, alternatif malzemeleri kullanarak çevre etkilerini azaltmak.
  • Gürültü kirliliğini kontrol ederek, çevre üzerindeki etkisini takip etmek ve etkilerini azaltmak.
  • Atıkları kaynağında azaltmak, oluşan atıkları sıfır atık yönetimi kapsamında ayrı toplayıp tekrar kullanım, geri kazanım ve geri dönüşüm gibi yöntemlerle ekonomiye kazandırarak hem atık miktarını ve emisyonları hem de  hem doğal kaynak tüketimini azaltmak.
  • Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre korunması ve ilgili çalışmalarımız hakkında bilgilendirerek çevre duyarlılıklarını arttırmak.
slot gacor